Visualizzazioni totali

Cerca nel blog

Translate

assassini 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA

در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB) FED NWO: صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه. توسط زینب خواجه ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، بلاگ بند آغازین: زندان های بحرین فعال، برای، اعتراضات پوشش در توییتر (دسامبر 19، 2012). محکومیت فعال در آزمون، از، وعده بحرین (دسامبر 12، 2012) تایید کرد. موضوع بار: اخبار بحرین -، اعتراضات،. ارتباط با ما در توییتر، برای، OP-ED، @ nytopinion، و، به: شنیدن از سرمقاله ویرایشگر صفحه، اندرو روزنتال، دنبال andyrNYT @. در اوایل این ماه، عقیل عبدل محسن، 19، در، صورت،، شات، اعتراض علیه دولت بحرین است. او در خون، پوشش داده شده با، به، سمت پایین، از، چهره اش دمیده باز، فک او را درهم شکست، و دست شکسته ناشیانه از مچ دست خود را حلق آویز. این یکی، از، این تصاویر که: آرزو می کنی که تا به حال دیده اند، هرگز، و هرگز فراموش. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. پس از گذشت بیش از 10 ساعت، از، جراحی، و، قبل از آقای عبدل محسن آگاهی به دست آورد، اتاق بیمارستان او در حال حاضر تحت سپاه پاسداران، پلیس، بود. اگر او قادر به صحبت می کنند، او حتی ممکن است قبل از رفتن به اتاق عمل بازجویی قرار گرفت. سایر دیگر خونریزی، بدون مراقبت های پزشکی در حالی که ماموران امنیتی دولت سوال مثل: "شما در یک تظاهرات شرکت که دیگری با شما بود؟". بحرین، یک کشور جزیره ای کوچک کردن،، ساحل، از، عربستان سعودی، شده است، خانواده خلیفه، حکومت، بیش از 200 سال می باشد. همچنین این خانه به، ستاد،،، ناوگان پنجم، نیروی دریایی ایالات متحده، که گشت خطوط حمل و نقل منطقه ای، با کمک ماموریت در عراق، و، افغانستان، و، مانیتور ایران به عنوان تنش در، منطقه، کوه. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین، مردم، مظلوم، از، بحرین پیوست، بهار عرب، به زودی پس از، پاییز،،، حسنی مبارک، رئیس جمهوری در مصر است. با امید تازه کشف شده، بحرینی ها در زمان، خیابان ها، در فوریه 14، 2011. غنی و فقیر، شیعه، و، سنی، لیبرال، و، مذهبی، آنها احساس آنچه آن را مانند بود: آزادانه صحبت می کنند، برای، زمان، در، پایتخت، منامه، در دایره ترافیک با مروارید بنای تاریخی در مرکز آن است. ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، میدان مروارید آمدند به: نماد،، انقلاب بحرین است، اما این آزادی نویافته تاریخ و زمان آخرین طولانی نیست ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. دولت، را نیروهای امنیتی مورد حمله، معترضان، صلح آمیز، و سپس پاره پایین،، مروارید بقعه، و، در مارس 2011، نیروهای نظامی از همسایه عربستان سعودی، و،، امارات متحده عربی مداخله به:. سرکوب ما طرفدار دموکراسی تظاهرات است. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. بیرون رفتن در، خیابان،، حامل هیچ چیز: اما، پرچم، و، خواستار، برای، دموکراسی می تواند هزینه های شما زندگی خود را در اینجا. با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور" می تواند منجر به شوک الکتریکی: که به قرار. حبس ابد: سخنرانی درباره حقوق بشر، و دموکراسی می تواند به منجر شود. نوزادان پس از خفه کننده از گازهای سمی مورد استفاده توسط پلیس ضد شورش جان خود را از دست داده اند.، و، معترضان نوجوان به ضرب گلوله کشته شده است، و، کشته شده اند. آن را در بحرین غیر معمول نیست برای پیدا کردن خانواده با چهار یا پنج نفر در زندان در، زمان، همان. پدر من، عبدالهادی آل خواجه، ناخودآگاه در آپارتمان من در مقابل مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، از خانواده ام، به عنوان یک گزارش در سال گذشته، بحرین کمیسیون مستقل، از، درخواست مستند. او شد و سپس با شوهر من، و، برادر در قانون صورت گرفته است، همه آنها شکنجه شده اند. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. شوهر من در ماه ژانویه منتشر شد، و برادر در قانون، پس از حکم شش ماه حبس در اواخر سال 2011 از زندان آزاد شد، پدر من به: زندگی در زندان محکوم شد. او صحنه چهار اعتصاب غذا، طولانی ترین، 110 روز به طول انجامید، و، تقریبا او را به زندگی خود را هزینه. (او نیروی، بانک فدرال در یک بیمارستان نظامی بود.): اما، با وجود تمام این فداکاری، مبارزه، برای، آزادی، و، دموکراسی در بحرین به نظر می رسد نا امید کننده است چرا که حاکمان بحرین دارند متحدان قدرتمند، از جمله عربستان سعودی، و،، ایالات متحده آمریکا، برای، بحرین، به نظر می رسد وجود ندارد به: خیلی، از، تفاوت، عربستان سعودی، و، آمریکایی، است. هر دو حمایت می کنند، رژیم خلیفه به: حفظ منافع خود، حتی اگر، به، هزینه، زندگی، و، حقوق،،، مردم، از، بحرین است. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، ایالات متحده در مورد حمایت از حقوق بشر، و دموکراسی، صحبت می کند: اما، در حالی که عربستان سعودی، فرستادن سربازان به: کمک، دولت خلیفه، امریکا در حال ارسال سلاح ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، ایالات متحده در حال انجام خود زیانی بزرگ با نمایش چنین استاندارد دوگانه آشکار نسبت به نقض حقوق بشر در، شرق میانه است. واشنگتن را محکوم می کند، خشونت،، از، دولت، سوریه: اما، چرخش چشم به: نقض آشکار حقوق بشر بحرین متحد خود. این استاندارد دو برابر شده است هزینه امریکا اعتبار خود را در سراسر منطقه،، و، پیام، درک این است که: اگر شما یک متحد، امریکا، و سپس شما می توانید دور با سوء استفاده از حقوق بشر است. [322 دستور کار تلمود] کشتن امید CIA FED 666 IMF [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: وابسته به فراماسون سیستم:، بانکداری حق الضرب]، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. اگر،، ایالات متحده جدی است در مورد حمایت از حقوق بشر در جهان عرب است، آن را باید از تمامی فروش اسلحه برای متوقف کردن: بحرین، موارد نقض حقوق بشر بحرین را به، توجه،،،، شورای امنیت سازمان ملل، حمایت از جلسه ویژه در بحرین در سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر، و شروع یک گفتگو درباره دیپلماتیک بالقوه، و تحریم های اقتصادی است. ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. مقامات سطح بالا بحرین پاسخگو، نقض حقوق بشر، و، که::، دولت اوباما همچنین باید که تقاضا سازمان های غیر دولتی، سازمان ملل متحد بازرسان حقوق بشر، و، روزنامه نگاران اجازه داده شود تا از فرم زیر استفاده کنید:، کشور،، ، و بررسی موارد نقض حقوق بشر است. در حال حاضر، دولت بحرین بر این باور است که ایمنی بین المللی می باشد. [322 دستور کار تلمود] کشتن امید CIA FED 666 IMF [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: وابسته به فراماسون سیستم:، بانکداری حق الضرب]، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. مرتکب نقض گسترده حقوق بشر و کسب و کار به طور معمول ادامه می یابد: دولت، همچنان به خرید اسلحه، و، مذاکره معاملات سودآور،، بدون نیاز به هر صورت عواقب واقعی است. به همین دلیل است که، برجسته ترین مدافعان حقوق بشر بحرین بیحال شدن در زندان است. ، تا، ایالات متحده شروع به قرار دادن فشار واقعی در متحد آن، دولت بحرین هیچ انگیزه ای برای تغییر دهید. مهم نیست،، قیمت، بحرینی ها را حفظ خواهد کرد خواستار،، بسیار ارزش: حقوق بشر، و، دموکراسی: که، ایالات متحده ادعا می کند که: ایستاده. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه] .. امریکا همچنان به: این خشم است که یک رژیم که: tramples آنها را به عقب. زینب آل خواجه فعال، دستگیر شد و زندانی در اوایل این ماه و به اتهام تحریک نفرت علیه، دولت بحرین است. بحرین، یک متحد وحشیانه یک نسخه، از، این OP-ED در چاپ در دسامبر 26، 2012، در صفحه A25،،، نیویورک نسخه با، تیتر، ظاهر شد. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. توسط زینب خواجه ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، بلاگ بند آغازین: زندان های بحرین فعال، برای، اعتراضات پوشش در توییتر (دسامبر 19، 2012). محکومیت فعال در آزمون، از، وعده بحرین (دسامبر 12، 2012) تایید کرد. موضوع بار: اخبار بحرین -، اعتراضات،. ارتباط با ما در توییتر، برای، OP-ED، @ nytopinion، و، به: شنیدن از سرمقاله ویرایشگر صفحه، اندرو روزنتال، دنبال andyrNYT @. در اوایل این ماه، عقیل عبدل محسن، 19، در، صورت،، شات، اعتراض علیه دولت بحرین است. او در خون، پوشش داده شده با، به، سمت پایین، از، چهره اش دمیده باز، فک او را درهم شکست، و دست شکسته ناشیانه از مچ دست خود را حلق آویز. این یکی، از، این تصاویر که: آرزو می کنی که تا به حال دیده اند، هرگز، و هرگز فراموش. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. پس از گذشت بیش از 10 ساعت، از، جراحی، و، قبل از آقای عبدل محسن آگاهی به دست آورد، اتاق بیمارستان او در حال حاضر تحت سپاه پاسداران، پلیس، بود. اگر او قادر به صحبت می کنند، او حتی ممکن است قبل از رفتن به اتاق عمل بازجویی قرار گرفت. سایر دیگر خونریزی، بدون مراقبت های پزشکی در حالی که ماموران امنیتی دولت سوال مثل: "شما در یک تظاهرات شرکت؟ چه کس دیگری با شما بود ". بحرین، یک کشور جزیره ای کوچک کردن،، ساحل، از، عربستان سعودی، شده است، خانواده خلیفه، حکومت، بیش از 200 سال می باشد. همچنین این خانه به، ستاد،،، ناوگان پنجم، نیروی دریایی ایالات متحده، که گشت خطوط حمل و نقل منطقه ای، با کمک ماموریت در عراق، و، افغانستان، و، مانیتور ایران به عنوان تنش در، منطقه، کوه. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. مردم، مظلوم، از، بحرین پیوست، بهار عرب، به زودی پس از، پاییز،،، حسنی مبارک، رئیس جمهوری در مصر است. با امید تازه کشف شده، بحرینی ها در زمان، خیابان ها، در فوریه 14، 2011. غنی و فقیر، شیعه، و، سنی، لیبرال، و، مذهبی، آنها احساس آنچه آن را مانند بود: آزادانه صحبت می کنند، برای، زمان، در، پایتخت، منامه، در دایره ترافیک با مروارید بنای تاریخی در مرکز آن است. ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، میدان مروارید آمدند به: نماد،، انقلاب بحرین است، اما این آزادی نویافته تاریخ و زمان آخرین طولانی نیست ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. دولت، را نیروهای امنیتی مورد حمله، معترضان، صلح آمیز، و سپس پاره پایین،، مروارید بقعه، و، در مارس 2011، نیروهای نظامی از همسایه عربستان سعودی، و،، امارات متحده عربی مداخله به:. سرکوب ما طرفدار دموکراسی تظاهرات است. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. بیرون رفتن در، خیابان،، حامل هیچ چیز: اما، پرچم، و، خواستار، برای، دموکراسی می تواند هزینه های شما زندگی خود را در اینجا. با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور" می تواند منجر به شوک الکتریکی: که به قرار. حبس ابد: سخنرانی درباره حقوق بشر، و دموکراسی می تواند به منجر شود. نوزادان پس از خفه کننده از گازهای سمی مورد استفاده توسط پلیس ضد شورش جان خود را از دست داده اند.، و، معترضان نوجوان به ضرب گلوله کشته شده است، و، کشته شده اند. آن را در بحرین غیر معمول نیست برای پیدا کردن خانواده با چهار یا پنج نفر در زندان در، زمان، همان. پدر من، عبدالهادی آل خواجه، ناخودآگاه در آپارتمان من در مقابل مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، از خانواده ام، به عنوان یک گزارش در سال گذشته، بحرین کمیسیون مستقل، از، درخواست مستند. او شد و سپس با شوهر من، و، برادر در قانون صورت گرفته است، همه آنها شکنجه شده اند. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. شوهر من در ماه ژانویه منتشر شد، و برادر در قانون، پس از حکم شش ماه حبس در اواخر سال 2011 از زندان آزاد شد، پدر من به: زندگی در زندان محکوم شد. او صحنه چهار اعتصاب غذا، طولانی ترین، 110 روز به طول انجامید، و، تقریبا او را به زندگی خود را هزینه. (او نیروی، بانک فدرال در یک بیمارستان نظامی بود.): اما، با وجود تمام این فداکاری، مبارزه، برای، آزادی، و، دموکراسی در بحرین به نظر می رسد نا امید کننده است چرا که حاکمان بحرین دارند متحدان قدرتمند، از جمله عربستان سعودی، و،، ایالات متحده آمریکا، برای، بحرین، به نظر می رسد وجود ندارد به: خیلی، از، تفاوت، عربستان سعودی، و، آمریکایی، است. هر دو حمایت می کنند، رژیم خلیفه به: حفظ منافع خود، حتی اگر، به، هزینه، زندگی، و، حقوق،،، مردم، از، بحرین است. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، ایالات متحده در مورد حمایت از حقوق بشر، و دموکراسی، صحبت می کند: اما، در حالی که عربستان سعودی، فرستادن سربازان به: کمک، دولت خلیفه، امریکا در حال ارسال سلاح ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. ، ایالات متحده در حال انجام خود زیانی بزرگ با نمایش چنین استاندارد دوگانه آشکار نسبت به نقض حقوق بشر در، شرق میانه است. واشنگتن را محکوم می کند، خشونت،، از، دولت، سوریه: اما، چرخش چشم به: نقض آشکار حقوق بشر بحرین متحد خود. این استاندارد دو برابر شده است هزینه امریکا اعتبار خود را در سراسر منطقه،، و، پیام، درک این است که: اگر شما یک متحد، امریکا، و سپس شما می توانید دور با سوء استفاده از حقوق بشر است. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. اگر، به، ایالات متحده است جدی در مورد حمایت از حقوق بشر در، جهان، عرب، آن را باید به تمام فروش اسلحه به متوقف کردن: بحرین، به ارمغان بیاورد موارد نقض حقوق بشر بحرین به، توجه،، از،، متحده سازمان ملل امنیت شورای، حمایت ویژه جلسه در بحرین،، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، و، شروع یک گفتگو درباره دیپلماتیک بالقوه، و، تحریم های اقتصادی. ♥. پادشاه اسرائیل، مهدی، مسیح. UNIUS REI.I AM Unius REI، پادشاه اسرائیل است. [یال THECEL PHARES] حمد خدا، تسبیح. مقامات سطح بالا بحرین پاسخگو، نقض حقوق بشر، و، که::، دولت اوباما همچنین باید که تقاضا سازمان های غیر دولتی، سازمان ملل متحد بازرسان حقوق بشر، و، روزنامه نگاران اجازه داده شود تا از فرم زیر استفاده کنید:، کشور،، ، و بررسی موارد نقض حقوق بشر است. در حال حاضر، دولت بحرین بر این باور است که ایمنی بین المللی می باشد. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. مرتکب نقض گسترده حقوق بشر، و، کسب و کار به طور معمول ادامه می یابد: دولت، همچنان به خرید اسلحه، و، مذاکره معاملات سودآور،، بدون نیاز به هر صورت عواقب واقعی است. به همین دلیل است که، برجسته ترین مدافعان حقوق بشر بحرین بیحال شدن در زندان است. ، تا، ایالات متحده شروع به قرار دادن فشار واقعی در متحد آن، دولت بحرین هیچ انگیزه ای برای تغییر دهید. مهم نیست،، قیمت، بحرینی ها را حفظ خواهد کرد خواستار،، بسیار ارزش: حقوق بشر، و، دموکراسی: که، ایالات متحده ادعا می کند که: ایستاده. [FED NWO در دستور کار بانک مرکزی اروپا (ECB): صندوق بین المللی پول تلمود: سیستم ماسونی: از، بانکداری حق الضرب، برای، کشتن اسرائیل! هی، 666 IMF FED ECB، 322 اوباما - من می خواهم برای دیدن دموکراسی، بیش از حد، در Barein و، در عربستان سعودی، بیش از حد، در سوریه FED CIA جنایی 666 IMF [عربستان امپریالیسم سعودی: تروریسم شریعت، برای، نابودی اسرائیل من : در WW III هسته ای] [بحرین، شرع سلفی است: متحد وحشیانه در نام عیسی. آمین. امریکا همچنان به: این خشم است که یک رژیم که: tramples آنها را به عقب. زینب آل خواجه فعال، دستگیر شد و زندانی در اوایل این ماه، و، به اتهام تحریک نفرت علیه، دولت بحرین است. بحرین، یک متحد وحشیانه یک نسخه، از، این OP-ED در چاپ در دسامبر 26، 2012، در صفحه A25،،، نیویورک نسخه با، تیتر، ظاهر شد.FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally]. Door ZAINAB al-Khawaja. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Lede blog: Bahrein Gevangenissen Activist, voor, Bekleding Protesten op Twitter (19 december 2012). Activist de overtuiging van toewijzing in Test, van, toezeggingen van Bahrein (12 december 2012). Tijden Topic: Bahrein Nieuws -, de, Protesten. . Verbind Met Ons op Twitter, voor, Op-Ed, volg @ nytopinion, en, naar: horen, de, redactionele pagina-editor, Andrew Rosenthal, volg @ andyrNYT. Eerder deze maand werd Aqeel Abdul Mohsen, 19, schot in, de, gezicht, van, protesteren tegen de regering van Bahrein. Hij werd onder het bloed, met, de, onderkant, van, zijn gezicht geopend geblazen, zijn kaak verbrijzeld, en, een gebroken hand opknoping onhandig uit zijn pols. Het is een, van, de beelden die: je wou dat je nog nooit gezien, en kan nooit vergeten. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Na meer dan 10 uur, van, chirurgie, en, voordat de heer Abdul Mohsen weer bij bewustzijn, zijn ziekenhuiskamer was al onder bewaking door, de, politie. Had hij in staat geweest om: spreken, zou hij zelfs zijn ondervraagd voordat ze in de operatie. Anderen hebben gelegen bloeden, zonder: medische hulp, terwijl de overheid veiligheidsagenten gestelde vragen als: "Was je deelneemt aan een protest Wie was bij je?". Bahrein, een klein eiland natie uit, heeft de, kust, van, Saoedi-Arabië, geregeerd door, de, Khalifa familie, voor, meer dan 200 jaar. Het is ook de thuisbasis van de, hoofdkwartier, van, Vijfde Vloot van de, United States Navy, die patrouilles regionale vaarwegen, helpt bij missies in Irak en Afghanistan, en, monitoren Iran als spanningen in de, regio mount. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen., de, onderdrukte mensen, van, Bahrein kwam, de, Arabische lente kort na, de, val, van, president Hosni Mubarak in Egypte. Met hernieuwde hoop, Bahreini mee naar de, straten op 14 februari, 2011. Rijk, en, arm, sjiitische en, soennitische, liberale, en, religieuze, voelden ze hoe het was om: spreken vrijuit, voor, de, eerste keer in, de, hoofdstad, Manama, op een rotonde met een parel monument in het centrum. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Pearl Rotonde aan kwam: symboliseren, de, Bahreinse revolutie:. Maar, dit pas ontdekte vrijheid duurde niet lang ♥.. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, overheid veiligheidstroepen aangevallen, de, vreedzame demonstranten, toen scheurde naar beneden, de, Pearl monument, en, in maart 2011, troepen uit buurland Saoedi-Arabië, en, de, Verenigde Arabische Emiraten tussenbeide om:. onderdrukken onze pro-democratie protesten . [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Uitgaan op, de, straat, dragen niets: Maar, een vlag, en, bellen, voor, de democratie zou kunnen kost je je leven hier. Chanting "neer met, de, dictator" zou kunnen leiden tot: uw te worden onderworpen aan: elektrische schokken. Het geven van een toespraak over de mensenrechten, en, kan de democratie leiden tot: levenslange gevangenisstraf. Zuigelingen zijn overleden na verstikkende van giftige gassen die door de oproerpolitie., En, tiener demonstranten werden doodgeschoten, en, gedood. Het is niet ongebruikelijk in Bahrein aan: vinden gezinnen met vier of vijf leden in de gevangenis, de, zelfde tijd. Mijn vader, Abdulhadi al-Khawaja, werd bewusteloos geslagen in mijn appartement in de voorkant, van, mijn familie, als een verslag van vorig jaar door, de, Bahrein Onafhankelijke Commissie, van, onderzoek gedocumenteerd. Hij werd toen weggehaald met mijn man, en, broer-in-law, ze waren allemaal gemarteld. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Mijn man werd uitgebracht in januari, en mijn broer-in-law werd vrijgelaten na een zes maanden durende straf in eind 2011, mijn vader werd veroordeeld tot: het leven in de gevangenis. Hij geënsceneerde vier hongerstakingen,, de, langste duurde 110 dagen en bijna kostte hem zijn leven. (Hij was dwangvoeding bij een militair hospitaal.): Maar, ondanks al deze offers, de, strijd, voor, vrijheid en democratie in Bahrein lijkt hopeloos, want Bahrein heersers hebben krachtige bondgenoten, waaronder Saoedi-Arabië, en, de, . Verenigde Staten, voor, Bahreini, lijkt er geen naar: veel, van, een verschil tussen, de, Saoedi's, en, de, Amerikanen. Beide ondersteunen, de, Khalifa regime: het behoud van hun eigen belangen, ook al is het, de kosten is, het, leven, en, rechten, van, de, mensen, van, Bahrein. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Verenigde Staten spreekt over ondersteuning van mensenrechten en democratie,: Maar, terwijl het, Saoedi's troepen te sturen naar: hulp, de, Khalifa overheid, is Amerika het verzenden van armen ♥.. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Verenigde Staten doet zich een enorme dienst bewezen door het weergeven van een dergelijk voor de hand liggende dubbele standaard in de richting van schendingen van de mensenrechten in het Midden-Oosten. Washington veroordeelt, de, geweld, van, de, Syrische regering: Maar, een oogje dichtknijpt voor: flagrante schendingen van de mensenrechten begaan door zijn bondgenoot Bahrein. Deze dubbele standaard kost Amerika haar geloofwaardigheid over, het, gebied,, en, de, boodschap met dien verstande dat: als je een bondgenoot, van, Amerika, dan kun je wegkomen met misbruik van de mensenrechten. [322 agenda Talmoed] kill hoop CIA FED 666 IMF [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Indien de, Verenigde Staten serieus neemt bescherming van de mensenrechten in, de, Arabische wereld, moet alle verkoop van wapens te stoppen naar: Bahrein, breng Bahrein misstanden aan, de, aandacht, van, het, de VN-Veiligheidsraad, ondersteunen een speciale zitting over Bahrein op, de, VN Raad voor de Mensenrechten, en, beginnen een gesprek over mogelijke diplomatieke en economische sancties. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. het moet Obama ook eisen dat: high-level Bahreinse ambtenaren verantwoordelijk worden gehouden voor, schendingen van de mensenrechten, en dat: niet-gouvernementele organisaties, VN-mensenrechten onderzoekers en journalisten mogen: voer, het, land, en, onderzoeken misbruiken. Op dit moment is de, Bahreinse regering acht het heeft internationale immuniteit. [322 agenda Talmoed] kill hoop CIA FED 666 IMF [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Het verplicht wijdverspreide schendingen van de mensenrechten, en het bedrijfsleven gaat gewoon: de, regering blijft: koop armen, en, onderhandelen lucratieve deals, zonder: het moeten: geconfronteerd met een echte gevolgen. Dit is de reden waarom, de, meest prominente Bahreinse mensenrechten verdedigers wegkwijnen in de gevangenis. Tot, de, Verenigde Staten begint te: echte druk te zetten op zijn bondgenoot, Bahrein regering heeft geen reden om: te veranderen. Het maakt niet uit, de, prijs, Bahreini houden veeleisend, de, zeer waarden: mensenrechten en de democratie: dat, de, Verenigde Staten beweert: voor staan. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] .. Het is een schande dat: Amerika blijft: een back-een regime dat: vertrapt hen. Zainab al-Khawaja, een activist, werd gearresteerd, en, gevangen gezet eerder deze maand en werd belast met het aanzetten tot haat tegen, het, Bahreinse overheid. Een versie van dit opiniestuk verscheen in druk op 26 december 2012, op pagina A25, van, de, New York editie met, de, kop: Bahrein, een Brutal Ally. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Door ZAINAB al-Khawaja. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Lede blog: Bahrein Gevangenissen Activist, voor, Bekleding Protesten op Twitter (19 december 2012). Activist de overtuiging van toewijzing in Test, van, toezeggingen van Bahrein (12 december 2012). Tijden Topic: Bahrein Nieuws -, de, Protesten. . Verbind Met Ons op Twitter, voor, Op-Ed, volg @ nytopinion, en, naar: horen, de, redactionele pagina-editor, Andrew Rosenthal, volg @ andyrNYT. Eerder deze maand werd Aqeel Abdul Mohsen, 19, schot in, de, gezicht, van, protesteren tegen de regering van Bahrein. Hij werd onder het bloed, met, de, onderkant, van, zijn gezicht geopend geblazen, zijn kaak verbrijzeld, en, een gebroken hand opknoping onhandig uit zijn pols. Het is een, van, de beelden die: je wou dat je nog nooit gezien, en kan nooit vergeten. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Na meer dan 10 uur, van, chirurgie, en, voordat de heer Abdul Mohsen weer bij bewustzijn, zijn ziekenhuiskamer was al onder bewaking door, de, politie. Had hij in staat geweest om: spreken, zou hij zelfs zijn ondervraagd voordat ze in de operatie. Anderen hebben gelegen bloeden, zonder: medische hulp, terwijl de overheid veiligheidsagenten gestelde vragen als: "Was je deelneemt aan een protest? Wie was bij je? ". Bahrein, een klein eiland natie uit, heeft de, kust, van, Saoedi-Arabië, geregeerd door, de, Khalifa familie, voor, meer dan 200 jaar. Het is ook de thuisbasis van de, hoofdkwartier, van, Vijfde Vloot van de, United States Navy, die patrouilles regionale vaarwegen, helpt bij missies in Irak en Afghanistan, en, monitoren Iran als spanningen in de, regio mount. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, onderdrukte mensen, van, Bahrein kwam, de, Arabische lente kort na, de, val, van, president Hosni Mubarak in Egypte. Met hernieuwde hoop, Bahreini mee naar de, straten op 14 februari, 2011. Rijk, en, arm, sjiitische en, soennitische, liberale, en, religieuze, voelden ze hoe het was om: spreken vrijuit, voor, de, eerste keer in, de, hoofdstad, Manama, op een rotonde met een parel monument in het centrum. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Pearl Rotonde aan kwam: symboliseren, de, Bahreinse revolutie:. Maar, dit pas ontdekte vrijheid duurde niet lang ♥.. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, overheid veiligheidstroepen aangevallen, de, vreedzame demonstranten, toen scheurde naar beneden, de, Pearl monument, en, in maart 2011, troepen uit buurland Saoedi-Arabië, en, de, Verenigde Arabische Emiraten tussenbeide om:. onderdrukken onze pro-democratie protesten . [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Uitgaan op, de, straat, dragen niets: Maar, een vlag, en, bellen, voor, de democratie zou kunnen kost je je leven hier. Chanting "neer met, de, dictator" zou kunnen leiden tot: uw te worden onderworpen aan: elektrische schokken. Het geven van een toespraak over de mensenrechten, en, kan de democratie leiden tot: levenslange gevangenisstraf. Zuigelingen zijn overleden na verstikkende van giftige gassen die door de oproerpolitie., En, tiener demonstranten werden doodgeschoten, en, gedood. Het is niet ongebruikelijk in Bahrein aan: vinden gezinnen met vier of vijf leden in de gevangenis, de, zelfde tijd. Mijn vader, Abdulhadi al-Khawaja, werd bewusteloos geslagen in mijn appartement in de voorkant, van, mijn familie, als een verslag van vorig jaar door, de, Bahrein Onafhankelijke Commissie, van, onderzoek gedocumenteerd. Hij werd toen weggehaald met mijn man, en, broer-in-law, ze waren allemaal gemarteld. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Mijn man werd uitgebracht in januari, en mijn broer-in-law werd vrijgelaten na een zes maanden durende straf in eind 2011, mijn vader werd veroordeeld tot: het leven in de gevangenis. Hij geënsceneerde vier hongerstakingen,, de, langste duurde 110 dagen en bijna kostte hem zijn leven. (Hij was dwangvoeding bij een militair hospitaal.): Maar, ondanks al deze offers, de, strijd, voor, vrijheid en democratie in Bahrein lijkt hopeloos, want Bahrein heersers hebben krachtige bondgenoten, waaronder Saoedi-Arabië, en, de, . Verenigde Staten, voor, Bahreini, lijkt er geen naar: veel, van, een verschil tussen, de, Saoedi's, en, de, Amerikanen. Beide ondersteunen, de, Khalifa regime: het behoud van hun eigen belangen, ook al is het, de kosten is, het, leven, en, rechten, van, de, mensen, van, Bahrein. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Verenigde Staten spreekt over ondersteuning van mensenrechten en democratie,: Maar, terwijl het, Saoedi's troepen te sturen naar: hulp, de, Khalifa overheid, is Amerika het verzenden van armen ♥.. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. de, Verenigde Staten doet zich een enorme dienst bewezen door het weergeven van een dergelijk voor de hand liggende dubbele standaard in de richting van schendingen van de mensenrechten in het Midden-Oosten. Washington veroordeelt, de, geweld, van, de, Syrische regering: Maar, een oogje dichtknijpt voor: flagrante schendingen van de mensenrechten begaan door zijn bondgenoot Bahrein. Deze dubbele standaard kost Amerika haar geloofwaardigheid over, het, gebied,, en, de, boodschap met dien verstande dat: als je een bondgenoot, van, Amerika, dan kun je wegkomen met misbruik van de mensenrechten. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Indien de, Verenigde Staten serieus neemt bescherming van de mensenrechten in, de, Arabische wereld, moet alle verkoop van wapens te stoppen naar: Bahrein, breng Bahrein misstanden aan, de, aandacht, van, het, de VN-Veiligheidsraad, voorstander van een bijzondere sessie op Bahrein op, de, VN Raad voor de Mensenrechten, en, beginnen een gesprek over mogelijke diplomatieke en economische sancties. ♥. koning van Israël, Mahdi, de Messias. UNIUS REI.I am Unius REI, de koning van Israël. [MANE THECEL PHARES] alleluia, halleluja. het moet Obama ook eisen dat: high-level Bahreinse ambtenaren verantwoordelijk worden gehouden voor, schendingen van de mensenrechten, en dat: niet-gouvernementele organisaties, VN-mensenrechten onderzoekers en journalisten mogen: voer, het, land, en, onderzoeken misbruiken. Op dit moment is de, Bahreinse regering acht het heeft internationale immuniteit. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Het verplicht wijdverspreide schendingen van de mensenrechten, en, bedrijf blijft zoals gewoonlijk: de, regering blijft: koop armen, en, onderhandelen lucratieve deals, zonder: het moeten: geconfronteerd met een echte gevolgen. Dit is de reden waarom, de, meest prominente Bahreinse mensenrechten verdedigers wegkwijnen in de gevangenis. Tot, de, Verenigde Staten begint te: echte druk te zetten op zijn bondgenoot, Bahrein regering heeft geen reden om: te veranderen. Het maakt niet uit, de, prijs, Bahreini houden veeleisend, de, zeer waarden: mensenrechten en de democratie: dat, de, Verenigde Staten beweert: voor staan. [FED NWO ECB agenda: IMF Talmoed: maçonnieke systeem: van, het bankwezen seigniorage], voor, doden Israël! hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - Ik wil naar de democratie te zien, in Barein en, in Saoedi-Arabië, ook als in Syrië CIA FED criminele 666 IMF [Saoedi-Arabië imperialisme: Sharia terrorisme, voor, vernietig mijn Israël : in III WW nucleaire] [Bahrein, sharia salafi's, is:. Brutal Ally] in de naam van Jezus '. Amen. Het is een schande dat: Amerika blijft: een back-een regime dat: vertrapt hen. Zainab al-Khawaja, een activist, werd gearresteerd, en, gevangen gezet eerder deze maand, en, beschuldigd van het aanzetten tot haat tegen, het, Bahreinse overheid. Een versie van dit opiniestuk verscheen in druk op 26 december 2012, op pagina A25, van, de, New York editie met, de, kop: Bahrein, een Brutal Ally.


YouTube

YouTube Spotlight  • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 
  15 minuti fa
  hei, 666 IMF FED ECB, 322 OBAMA - I want to see democracy, too, in Barein and, in Saudi Arabia, too, as in Syria hei , 666 IMF FED ECB , 322 OBAMA -- io voglio vedere la democrazia: anche, in Barein ed in Arabia Saudita, come in Siria
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 
  25 minuti fa
  iMF 666 -- ah ah ah ah ah ah ah ah --- assassini, io non vi voglio più vedere su questa pagina!
 • Ridikic
  Ridikic ha pubblicato un commento 
  26 minuti fa
  UniusREI the loser has been spamming here for 5 yrs. • 03/25/2013 . CHINA - BRICS .Emerging countries thinking about a joint bank against West BRICS members, Brazil, Russia, India, China and South Africa, are set to meet in Durban to discuss the creation of a new institution that could challenge the dominance of the (US-led) World Bank and the (European-led) International Monetary Fund. Experts warn it still too soon, and that "these countries must show that they can overcome the crisis".Beijing (AsiaNews) - The BRICS group of emerging nations plans to set up a new joint bank at their annual meeting to oppose the World Bank and the International Monetary Fund, deemed "Western" structures that "do not reflect changes in the modern world." A BRICS bank could start with US$ 10 billion seed money from each of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa). --- ANSWER --- BUT, WHAT ARE YOU DOING? make yourselves slaves of the Talmud, and Rothschild save all your lives as slaves. @666 burn satana IMF -- tira fuori il tuo marciume da questa pagina! amen, in Jesus's name, amen alleluia hallelujah
  • jjjjjjiiiijjjjjj --- cosa di buono, tu ha messo da parte per la Merkel, del tuo pasto?cannibale 666, occult powwer, cosa, tu hai mangiato durante la tua ultima messa per satana?
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento
  8 minuti fa
  @ Russia - fool! I did not say, this, to you, that the IMF does not currently have a strength of more than 40%? therefore, could not resist any longer, within a medium-term peace. so you have to withdraw all your: money from: Western banks, ie, masonic system of banking seeigniorage, and have to carry all the weapons, which can be in space, because in this type of weapon? you're late! @Russia -- sciocco! non ho detto io a te, che il FMI, non ha attualmente una solidità superiore al 40%? quindi, non potrebbe resistere ancora a lungo, all'interno di un medio periodo, di pace. così tu devi ritirare tutto il denaro, dalle banche occidentali, e devi portare tutte le armi, che è possibile nello spazio, perché in questo tipo di armi? tu sei in ritardo!
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  what kind of war they won Americans (American-dogs: 666 IMF, 322, NWO) in Iraq?, if, the only one people, that, have been made, for be extinguish, were, only, 1200.000: Christians martyrs?, who, had been quiet with Saddam... but, this is clear, the IMF-NO, today is raising imperialism saudi arabia, because, one day media Jewish world will say, that, it has become essential, to a world war III, against Islam satanic nazi.
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ Russia - what, you are a bitch! you want to sell, also, my comment, to recover your money, to Cipro, from the IMF 666? how, you has to sell, your sailors, killed, into nuclear submarine? Certainly, for a prostitute like you, everything has a price! then, you too will soon go to destruction with all, your money, cursed by Satan, IMF god owl JabullOn! but, if, you do not destroy the IMF? War III world, Necessarily, needs to be addressed! and then, that Matter to us if all Muslims together with Israel, were exterminated all togheter? no! to me, it matters, Because That Is My Own Kingdom of Palestine! @ Russia animals - dirty! lol. is because last night, you saw a home movie porn, for that matter, that the Enlightened: 666 Pharisees of the IMF, they decided to punish you to Cyprus? .. that's for sure! with, three scams, that is, three false accounting, the IMF, took control of all power, for all those, who want to be blackmailed (intelligente, smart, IMF is Iran), is the true arbiter of life and death, of all human beings, on this planet .. but, then, what's wrong if the Holy Talmud, said to do so? goyim are not only the animals in human form? because the money from god-Rothschild 666, god Baal OWL is created, really, since by "nothing"? then: there is no interest, of give, due to "nothing." then: is the debt: public, and, as the debt: private, are the greatest wear and, big usury, of the story .. This said, the scientist Giacinto Auriti, therefore: the case of Cyprus, was planned: to "punish" Russia! in fact, as: it is easy to show: there are too many steps: where it is essential to do the accounting fraud: in the monetary system .. because: the money is created out of nothing, but then when, is purchased with: government bonds, the budget is closed: zero! then, where it ends, then, the first 100%: of money of the world? (Source: scientist Giacinto Auriti). poiché, il denaro dal dio-Rothschild 666, god Baal OWL, viene creato, veramente, dal: "nulla"? poi non è dovuto nessun interesse al: "nulla". quindi il debito pubblico, ed il debito privato sono la più grande usura, strozzinaggio della storia.. questo ha detto lo scienziato Giacinto Auriti, di conseguenza il caso Cipro, è stato pianificato per "punire" la Russia! infatti, come è facile dimostrare sono troppi i passaggi dove è indispensabile fare falso in bilancio nel sistema monetario.. perché il denaro viene creato dal nulla, ma, poi, quando viene comprato con i titoli di Stato, il bilancio viene chiuso a zero? dove finisce, il primo 100% del denaro di tutto il mondo? (fonte: scienziato Giacinto Auriti)
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  il caso CIPRO? è l'unica soluzione agli squilibri, che, il criminale sistema monetario: massonico, privato SpA, del signoraggio bancario, ha creato.. diversamente? è la guerra mondiale la sola soluzione!

 • kingIsraelUniusREI
  kingIsraelUniusREI ha pubblicato un commento 
  29 minuti fa
  IMF FED 666 synnek1 sacerdote di satana --- questo non è uno scontro che tu puoi vincere contro di me.. vattene! begone satana in jesus's name
 • kingIsraelUniusREI
  kingIsraelUniusREI ha pubblicato un commento 
  31 minuti fa
  IMF 666 CIA 322 NWO farisei -- soffri allora! tu vuoi rovinare ISraele e tutto il genere umano.. ma, io non lo permetterò
 • jjjjjjiiiijjjjjj -- quale è il ruolo segreto, dei satanisti istituzionali, all'interno del NWO?
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento
  9 minuti fa
  Angela Merkel Angela Dorothea Merkel ascolta[·], nata Angela Dorothea Kasner è una politica tedesca, che dal 22 novembre 2005 ricopre la carica di Cancelliere della Germania. per la felicità, del sistema massonico del signoraggio bancario, per la distruzione di ogni costituzionale sovranità, e per la distruzione di tutto il genere umano
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento
  11 minuti fa
  la lanterna del tuo cimitero 666, cioè, la chiesa di JabullOn ?
 • jjjjjjiiiijjjjjj
  jjjjjjiiiijjjjjj ha pubblicato un commento
  14 minuti fa
  merkel è appeso sulla lanterna
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento
  21 minuti fa
  jjjjjjiiiijjjjjj --- cosa di buono, tu ha messo da parte per la Merkel, del tuo pasto?
 • HellxDesPairTruction
  HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento
  22 minuti fa
  jjjjjjiiiijjjjjj --- cannibale 666, occult powwer, cosa, tu hai mangiato durante la tua ultima messa per satana?
 • MafiaHitMenWar
  MafiaHitMenWar ha pubblicato un commento 
  35 minuti fa
  I AM VERY FUCKING ARGRY WITH YOU @kingIsraelUniusREI
 • kingIsraelUniusREI
  kingIsraelUniusREI ha pubblicato un commento 
  36 minuti fa
  666 IMF begone satana --- vedo che tu hai scelto la strada del dolore!

Nessun commento:

Posta un commento

Datagate: Nsa controlla 75% Rete Usa. USA E GB (farisei anglo-americani FMi NWO 666), hanno fatto distruggere i documenti, del guardian, circa Snowden, perché, sono diventati, la più pericolosa minaccia di nazismo, di tutta la storia del genere umano. loro non sono stati scoperti, da una terrestre tecnologia, sono stati "rivelati", come una religione.. bisogna, espellere, immediatamente, dal territorio nazionale, ogni cosa appartenga, ad USA e GB, ad iniziare dalle ambasciate, loro sono diventati satanisti TROIKA satanisti, TROIKA cosa è il signoraggio bancario? e perché voi lo avete, se, la costituzione lo proibisce a voi? perché, voi state portando allo sterminio, i popoli, con le voste magie giuridiche?

Archivio blog

Post più popolari

the King Unius Rei

the King Unius Rei
universal brotherhood

my JHWH: sharia satanic and criminal country

Avatar

youtube com/user/noahNephillim/discussion nega il DEBITO, sovranità monetari al 100%!
I saw, God bless, good work

☦️burn satana ☦️shariah ☦️Allah ☦️owl ☦️Marduch burn JaBullOn Baal SpA burn in Jesus's name, alleluia! drink your poison made by yourself ☦️ in Jesus's name amen ☦️alleluia ☦️ da un cimitero devi uscire e in un cimitero tu devi entrare definitivamente

☦️ in Jesus's name amen ☦️alleluia ☦️
IBAN: IT55H0760104000001016405753 bisogna passare al SIMEC,

nega il DEBITO!

I saw, God bless, good work


Tutto è per Lui o contro di Lui: A - W

Tutto è per Lui o contro di Lui: A - W
Tutto è per Lui o contro di Lui: A - W

Avete preferito questo al Regno di Dio?

Avete preferito questo al Regno di Dio?
Adesso preparatevi a subirne le conseguenze!

my jhwh Select 666 Country:

nega il debito stampa il SIMEC

nega il debito stampa il SIMEC
grande Giacinto Auriti

my jhwh Select 666 Country:

YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI

my jhwh Select 666 Country: Select 666 Country

rabbi kaduri

rabbi kaduri
yitzhak kaduri

my jhwh Select 666 Country

my jhwh Select 666 Country:
https://160000christianmartyrs.blogspot.com/
https://666seignioragebanking.blogspot.com/


http://666gender123.blogspot.comhttps://accolitato.blogspot.com/

https://allchristianmartyr.blogspot.com/


https://allgiacintoauriti.blogspot.com/


https://auriti.blogspot.com/


https://blasphemy-shariah-genocide.blogspot.com/


https://bombaroli-sharia-salafiti.blogspot.com/


https://cambiaregistro.blogspot.com/
https://cannibalixsangue-cristiano.blogspot.com/


https://censoredrevolution.blogspot.com


https://ciakillyoutubeximf.blogspot.com/


https://corano666talmud.blogspot.com/


https://corano-666talmud.blogspot.com/


https://close-youtube-page.blogspot.com/


https://corpodicristo.blogspot.com/


https://copticmartyr.blogspot.com/


https://creationreal.blogspot.com
https://democrazia-estinta.blogspot.com/


https://dirittoxlaxvita.blogspot.com/


https://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.com/


https://dominusuniusrei.blogspot.com/


https://donbass-libero.blogspot.com/


https://eterna-legge-universale.blogspot.com/


https://evolutionxcrimeideological.blogspot.com
https://evolutionxtalmud.blogspot.com/


https://fag322nato666gender.blogspot.com/


http://fedxdieximfxsynagoga666.blogspot.com
https://fed-hitler-isis-sharia-nwo-satana.blogspot.com/


http://forzearmate.blogspot.com
http://friendxkinguniusrei.blogspot.com
http://gendermammapapa.blogspot.com
http://gezabeleelisabettaqueen.blogspot.com
http://gmos-ai.blogspot.com
https://guerraimfnucleare.blogspot.com/


http://hellxdespairxdestruction.blogspot.com
http://humanumgenus.blogspot.com
http://ilcomandamento.blogspot.com
http://illuminatidemoplutogiudaicomassone.blogspot.com Denied
http://imf666killyouxtubexstopme.blogspot.com
http://immagini-parlanti.blogspot.com
http://inzivosi-lurdacchioni.blogspot.com


http://israeljhwh.blogspot.com


https://jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/


http://jezebell666imf-nwo.blogspot.comhttps://jhwh1osannauniusrei3.blogspot.com/https://jhwhinri.blogspot.com/
http://jhwhisrael.blogspot.comhttps://jhwh-lorenzo-uniusrei.blogspot.com/
http://jhwhpantocrator.blogspot.com
http://jhwhxallahxbrama.blogspot.com
http://yerushalayim-jerusalem.blogspot.com
http://yeshua-ha-mashiach-notzri.blogspot.com
http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.com
http://king-of-kings4justice.blogspot.com
http://king888kings.blogspot.com
http://kingdominusuniusrei.blogspot.comhttps://kingdomxuniusrei.blogspot.comhttp://kingdomofjhwh.blogspot.com
http://kingxkingdom.blogspot.com
http://legaisisaraba.blogspot.com
http://lorenzoallah.blogspot.com
http://lorenzojhwh.blogspot.com
http://lorenzo123579.blogspot.com
http://lucertole-sudditi.blogspot.com
http://messiajesus.blogspot.com
http://monarchiabancaria.blogspot.com
http://morte-prematura.blogspot.com
http://nazioni.blogspot.com
http://nessunouniusrei.blogspot.com
http://newworldorder-nuovo.blogspot.com
https://noah-ararat.blogspot.com/


http://ordinemondiale.blogspot.com
http://pensiero-e-azione.blogspot.com
https://regno666unitonwo.blogspot.com/
http://revenge-yitzhak-kaduri.blogspot.com
http://rivoluzione-culturale.blogspot.com
http://satan-is-faggot.blogspot.com
http://satanici.blogspot.com
https://satanism-sharia-imperialism.blogspot.com
http://satanqueenfagot.blogspot.com
http://shalomgerusalemme.blogspot.com
http://shoahtolosavsimfnazi.blogspot.com
http://signoraggio-spa.blogspot.com


http://signoraggiomondiale.blogspot.com
https://simec-aurito.blogspot.com/
http://sonosatanici.blogspot.com
http://spadadoppiotaglio.blogspot.com
http://stellamarisdefinibusterrae.blogspot.com
http://stopyoutubegooglepornsatan.blogspot.com
http://tutelasovranit.blogspot.com
http://unius-lorenzojhwh-governatore.blogspot.com
http://uniusrei-king.blogspot.com
http://uniusrei-or-wwiii.blogspot.com
http://uniusrei.blogspot.com
http://uniusrei2.blogspot.com
http://uniusrei3.blogspot.com
http://uniusreiking.blogspot.com
http://uniusreiorwarw666imf.blogspot.com
http://uniusreixkingdom.blogspot.com
http://universaldominusuniusrei.blogspot.comhttp://universale-metafisico.blogspot.com
http://wakeupusaxronpaul.blogspot.com


mancano all'appello 10 blog: DISPERSI

==============
http://ilmegliodelbene.blogspot.com
it was a site of mine but google 666 lgbt youtube took it from me and gave it to evil people!

era un sito mio ma google 666 lgbt youtube lo hanno tolto a me e lo hanno dato a gente malvagia!

=====================

Christus VINCIT IMPERAT REGNAI am King of Israel lorenzoJHWH
my jhwh Select 666 Country:


Come avete potuto preferire questo signoraggio - massoneria al Regno di Dio?

Ora preparatevi alle conseguenze!

tutto per Lui o contro di Lui = A e W

non dovevi odiare Gesù, lui è l'amore
my JHWH: sharia satanic and criminal country☦️burn satana ☦️shariah ☦️Allah ☦️owl ☦️Marduch burn JaBullOn Baal SpA burn in Jesus's name, alleluia! drink your poison made by yourself ☦️ in Jesus's name amen ☦️alleluia ☦️ uniusrei@protonmail.com


IBAN: IT55H0760104000001016405753 bisogna passare al SIMEC,


nega il DEBITO!

I saw, God bless, good work

====================

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
Christianophobia? YouTube ad policy bans keyword ‘Christian’ - Voice of Europe .. si youtube è un criminale satanista lgbt pericolosissimo!
https://voiceofeurope.com/2019/07/christianophobia-youtube-ad-policy-bans-keyword-christian/#.XTvmu9oX95A.twitter
#lgbt pericolosissimomy jhwh Select 666 Country: holy my jhwh


Avete preferito questo al Regno di Dio?

Adesso preparatevi alle conseguenze!

La risposta dei Comuni alla disperazione

domande alle quali non aveva mai risposto nessuno: moneta, credito, usurocrazia e valore indotto.

Giacinto, dal Cuore di Dio prega per noi!

Giacinto è nella comunione dei Santi!
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:

my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

i am Unius REI in kingdom of Palestine


http://uniusreixkingdom.blogspot.com
http://rivoluzione-culturale.blogspot.it/
http://pensiero-e-azione.blogspot.it/
http://jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/
http://satan-is-faggot.blogspot.it/
http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.it/
http://cannibalixsangue-cristiano.blogspot.it/
http://lorenzoallah.blogspot.it/
http://allgiacintoauriti.blogspot.it/
http://wakeupusaxronpaul.blogspot.it/
http://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.it/
http://morte-prematura.blogspot.it/
http://hellxdespairxdestruction.blogspot.it/
http://uniusreiorwarw666imf.blogspot.it/
http://www.webalice.it/looooo/
http://web.tiscali.it/martiri/
http://metafisica.altervista.org
http://fedele.altervista.org
my jhwh Select 666 Country:
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:


https://www.youtube.com/user/noahNephillim/discussion


Afghanistan
Algeria
Argentina
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Bhutan
Bolivia
Brunei
Burkina Faso
Cameroon
Central African Republic
Chad
China
Colombia
Comoros
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Guinea
Honduras
India
Indonesia
International
Iran
Iraq
Israel
Ivory Coast
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Libya
Malaysia
Maldives
Mali
Mauritania
Mexico
Moldova
Morocco
Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
North Korea
Oman
Pakistan
Palestinian Territories
Peru
Philippines
Qatar
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Somalia
South Korea
South Sudan
Sri Lanka
Sudan
Syria
Tajikistan
Tanzania
The Gambia
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Yemen


non è facile giudicare un Papa
lug 24 (1)
=========Avete preferito questo al Regno di Dio

Ora preparatevi a subirne le conseguenze

Disse Gesù a P. Pio: "nessuno si perderà senza saperlo!"

"nessuno si perderà senza saperlo!"
Ecco finalmente il "666" di cui ha parlato dettagliatamente l'Apocalisse!è già stato testato su una famiglia americana:
se sei del PD? "preparati a prenderlo!"

nel Gender sodoma lgbt


Apocalisse 13:16 Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte;

Apocalisse 13:17 e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome.

Apocalisse 13:18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.

Disse Gesù a P. Pio: "nessuno si perderà senza saperlo!"

"nessuno si perderà senza saperlo!"
Ecco finalmente il "666" di cui ha parlato dettagliatamente l'Apocalisse!

è già stato testato su una famiglia americana:
se sei del PD? "preparati a prenderlo!"

nel Gender sodoma lgbt
=============

santo e scienziato: dott. prof. Giacinto Auriti

confondatore dell'università di Teramo, docente scienziato,

patriota
mancato premio nobel per colpa di Rothschild, ecc...
infami massoni consociativismo Bilderberg CSM? gli hanno fatto del male
===========

twitter mi ha espulso dal server definitivamente

per futili motivi cioè non avrei dovuto scrivere:


#PDerattizzato

UniusREI kingdom
progetto politico per il Regno di Israele Atti 1,6

==========

================


fedele250660@gmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753

https://www.youtube.com/user/noahNephillim/comment

uniusrei@protonmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753===============
bisogna passare al SIMEC, nega il DEBITO! I saw, God bless, good worknoahnephilim.altervista.org

la shariah della lega araba è il mandante! #Centrafrica. Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato. Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale. I sopravvissuti sono tutti in fuga. Altri attacchi a Bantagafo e Bambari

ACS-Italia‏ @acs_italia

Breaking news e aggiornamento dal #Centrafrica. Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato. Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale (non si sa se ferito o per sicurezza).

I sopravvissuti sono tutti in fuga. Non è attacco isolato perché è concetato dai servizi segreti della LEGA ARABA che ha deciso di sterminare i cristiani ovuenque è possibile farlo.

Altri attacchi a Bantagafo e Bambari!

tradimento signoraggio bancario 322 massoneria 666poteri occulti: alto tradimento dei popoli: NWO

BEVI TU STESSO I TUOI VELENIDRINK YOUR POISONS MADE BY YOURSELF

grazie politici massoni

grazie finanza del signoraggio bancario


===============
santo e scienziato: dott. prof. Giacinto Auriti

confondatore dell'università di Teramo, docente scienziato,

patriota
mancato premio nobel per colpa di Rothschild, ecc...
infami massoni consociativismo Bilderberg CSM?
EBREI CATTIVI gli hanno fatto del male